KLINIK FOR
ENDOSKOPI & KIRURGI

Vi arbejder ud fra en filosofi, hvor det er vigtigt med et højt fagligt niveau, klare vejledninger, god rådgivning, entydig kommunikation, roligt miljø og god tid. Klinikken er etableret i 1999.

Vi beskæftiger os fortrinsvis med kikkertundersøgelser (endoskopi) af mave/tarmkanalen og nedre urinveje samt små operationer i lokalbedøvelse.

MØD PERSONALET

Michael Rolff
Klinikchef, speciallæge

CV
 • Født 1958.
 • Speciallægeanerkendelse opnået efter ansættelser ved kirurgiske afdelinger på: Glostrup, Hørsholm, Herlev, Bispebjerg, Hvidovre og Frederiksberg
 • Som speciallæge ansat på:
 • Kirurgisk afdeling Hørsholm Sygehus.
 • Kirurgisk gastroenterologisk, (mave-tarmkirugisk afdeling)
 • Amtssygehuset i Glostrup.
 • Urologisk (nyre og urinvejskirurgisk afdeling) Amtssygehuset i Glostrup
 • Urologisk afdeling på Frederiksberg Hospital.
 • Fra 1.1.1999. Praktiserende speciallæge.
 • Medlem af Dansk kirurgisk selskab og Dansk selskab for ambulant kirurgi.

Jane Niclasen
Sygeplejerske

CV
 • Uddannet fra Bispebjerg Hospital Sygeplejeskole 1998.
 • Tidligere ansættelser:
 • Gastro Kirurgisk Modtagelse Bispebjerg Hospital.
 • Endoskopiafdelingen Gentofte Hospital.
 • Primærsektoren siden 2013.
 • Løbende efteruddannelse.

Henrik Loft Jakobsen
Assisterende speciallæge

CV
 • Født 1962
 • Overlæge Herlev Hospital, kir. afd. D

Trine Palm
Sygeplejerske

CV
 • Uddannet fra Hvidovre Sygeplejeskole 1993.
 • Tidligere ansættelser:
  – Hvidovre og Amager Hospital, Gas kir.
  – Primærsektor siden 2013.
  – Løbende efteruddannelse.
Hans Christian Rolff

Hans Christian Rolff
1.reservelæge Ph.d.

CV
 • Født 1985
 • Klinik for Gastroenterologi og Transplantation Rigshospitalet.

Anne Torp
Lægesekretær

CV
 • Tidligere ansættelser:
  – Lægesekretær i almen prakis.
  – Medicinalbranchen, HR, salg og marketing.
  – Løbende efteruddannelse.

Michael Rolff
Klinikchef, speciallæge

CV
 • Født 1958.
 • Speciallægeanerkendelse opnået efter ansættelser ved kirurgiske afdelinger på: Glostrup, Hørsholm, Herlev, Bispebjerg, Hvidovre og Frederiksberg
 • Som speciallæge ansat på:
 • Kirurgisk afdeling Hørsholm Sygehus.
 • Kirurgisk gastroenterologisk, (mave-tarmkirugisk afdeling)
 • Amtssygehuset i Glostrup.
 • Urologisk (nyre og urinvejskirurgisk afdeling) Amtssygehuset i Glostrup
 • Urologisk afdeling på Frederiksberg Hospital.
 • Fra 1.1.1999. Praktiserende speciallæge.
 • Medlem af Dansk kirurgisk selskab og Dansk selskab for ambulant kirurgi.

Henrik Loft Jakobsen
Assisterende speciallæge

CV
 • Født 1962
 • Overlæge Herlev Hospital, kir. afd. D
Hans Christian Rolff

Hans Christian Rolff
1.reservelæge Ph.d.

CV
 • Født 1985
 • Klinik for Gastroenterologi og Transplantation Rigshospitalet.

Jane Niclasen
Sygeplejerske

CV
 • Uddannet fra Bispebjerg Hospital Sygeplejeskole 1998.
 • Tidligere ansættelser:
 • Gastro Kirurgisk Modtagelse Bispebjerg Hospital.
 • Endoskopiafdelingen Gentofte Hospital.
 • Primærsektoren siden 2013.
 • Løbende efteruddannelse.

Trine Palm
Sygeplejerske

CV
 • Uddannet fra Hvidovre Sygeplejeskole 1993.
 • Tidligere ansættelser:
 • Hvidovre og Amager Hospital, Gas kir.
 • Primær sektor siden 2013.
 • Løbende efteruddannelse.

Anne Torp
Lægesekretær

CV
 • Løbende relevant efteruddannelse.
 • Tidligere ansættelser:
 • Lægesekretær i almen prakis.
 • Medicinalbranchen, HR, salg og marketing.

PATIENTVEJLEDNINGER

GASTROSKOPI

Kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm

SIGMOIDEOSKOPI

Kikkertundersøgelse af tyktarmen.

KOLOSKOPI

Kikkertundersøgelse af tyktarmen.

UDRENSNING TIL KOLOSKOPI

Forberedelse til Koloskopi

CYSTOSKOPI

En kikkertundersøgelse af de nedeste urinveje
Gastroskopi

Hvordan
Gastroskopi er en undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Undersøgelsens formål er at finde årsagen til f.eks. synkebesvær, halsbrand, opkastning samt mavesmerter. Undersøgelsen giver præcise resultater, er kortvarig og medfører kun let ubehag. Du kan umiddelbart efter undersøgelsen få resultatet at vide. Små vævsprøver til nærmere undersøgelse med f.eks. mikroskopi kan tages smertefrit, samtidig med at undersøgelsen udføres. Svaret på vævsprøven foreligger inden en uge.

Gastroskopet
Gastroskopet er en tynd bøjelig slange på tykkelse med et gammeldags sugerør (4,9 mm). Gastroskopet virker som en kikkert, hvormed lægen kan få et klart billede af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Billedet ses på en skærm. Undersøgelsen kan foretages gennem næse eller mund.

Klinikken var den første i Danmark der indførte proceduren gennem næsen. Vi anvender rutinemæssigt denne metode da den er mere skånsom.

Hos ca. 5% kan undersøgelsen ikke foretages pga. for lidt plads i næsen. Disse patienter vil blive tilbudt traditionel gastroskopi dvs. med adgang gennem munden. Dette kan også foregå med et tyndt gastroskop.

Forberedelse
En fyldt mave kan ikke undersøges. Man må derfor ikke spise i 6 timer op til undersøgelsen. Man må drikke indtil 2 timer før, dog ikke mælkeprodukter. Nødvendig medicin må således tages med vand om morgenen før undersøgelsen. Ved sukkersyge og insulinbehandling træffes særlig aftale med egen læge om morgenmedicin. Eventuel overfølsomhed overfor lægemidler skal du oplyse til den undersøgende læge.

Undersøgelsen
Inden undersøgelsen får du lidt lokalbedøvende creme i næseboret. Dette nedsætter følsomheden og virker tillige som glidecreme. Undersøgelsen foretages lettest hvis du ligger på ryggen med overkroppen let løftet. Gastroskopet føres langsomt frem via det ene næsebor. Passagen gennem svælges lettes ved en samtidig synkebevægelse. Der kan opstå en let opkastningsfornemmelse. For at få et godt overblik pustes der lidt luft ned, som giver en let bøvsetrang. Undersøgelsen varer ca. 3-5 min.

Efter undersøgelsen
Der er ingen forbehold efter undersøgelsen. Du må spise og drikke umiddelbart efter.

Er undersøgelsen farlig?
Komplikationer til undersøgelsen forekommer yderst sjældent.

Medicin
Mavesår eller spiserørskatar kan behandles effektivt med syrehæmmende medicin. Er mave-sårsbakterien Helicobacter Pylori tilstede, kan den fjernes ved at kombinere den syre-hæmmende behandling med antibiotika. Spiserørskatar eller halsbrand behandles med syre-hæmmende medicin, behandlingen kan i nogle tilfælde være varig.

Sigmoideoskopi

Kikkertundersøgelse af tyktarmen (sigmoideoskopi eller koloskopi)

Undersøgelsen udføres med en bøjelig kikkert, igennem hvilken der kan tages vævsprøver eller fjernes polypper. For at folde tarmen ud, pustes der luft i tarmen. Det meste af luften suges ud ved undersøgelsens afslutning. Undersøgelsen foretages for at afsløre, om der er forandringer i tarmen (betændelse, polypper eller kræft). Sigmoideoskopi er undersøgelse af nederste del af tyktarmen. Koloskopi er undersøgelse af hele tyktarmen.

Før undersøgelsen
HVIS du har pacemaker eller får blodfortyndende medicin, skal det oplyses før undersøgelsen. Sigmoideoskopi: Klyx 240 ml (lavement) tages 1-2 timer før undersøgelsen. Man lægger sig på venstre side, sprøjter væsken fra flasken ind i tarmen, holder på det mellem 5-15 minutter, går på toilettet og tømmer tarmen. Får du to Klyx på 120 ml, tages et aftenen før undersøgelsen, og et 1-2 timer før undersøgelsen. Man skal ikke være fastende.  Koloskopi: PICOLAX/PICOPREP kan afhentes på klinikken eller apotek. Sendes kun efter nærmere aftale. Eventuel hjemtransport efter undersøgelsen skal arrangeres.

Både Klyx og Picoprep er gratis, og kan afhentes i klinikken eller på apoteket efter rekvisition fra os.

Undersøgelsen
Ved undersøgelsen ligger du på ryggen eller venstre side. Der kan ved undersøgelsen være ubehag fra luften, der pustes ind i tarmen samt lette smerter på grund af træk i tarmen. Sigmoideoskopi: Varer ca. 5-10 minutter. Koloskopi: Varer ca. 20-45 minutter, der giver beroligende og/eller smertestillende medicin.

Efter undersøgelsen
Sigmoideoskopi: Du kan tage på arbejde efter undersøgelsen. Koloskopi: Hvis du ikke har fået medicin i blodbanen i forbindelse med undersøgelsen, kan du eventuelt tage på arbejde. Nogle foretrækker dog at hvile sig resten af dagen. Har du fået beroligende/smertestillende medicin, må du ikke arbejde eller køre bil samme dag. Du skal sørge for transport hjem (pårørende, Falck eller Taxa).

Komplikationer
Efter udtagning af vævsprøver kan der i det første døgn komme en lille smule blod i afføringen. I særdeles sjældne tilfælde kan der efter polypfjernelse opstå kraftig blødning eller hul på tarmen, som vil kræve indlæggelse på hospitalet.

Søg læge
Skulle der efter polypfjernelse opstå blødning, smerter eller feber skal du straks kontakte klinikken eller telefon 1813.

Cystoskopi

Kikkertundersøgelse af urinrøret og blæren (cystoskopi)

Undersøgelsen foretages med en kikkert for at afsløre eventuelle forandringer i urinrøret eller i blæren (forsnævringer, polypper eller kræft).

Før undersøgelsen
Ingen forberedelser ud over, at en urinprøve skal medbringes.

Undersøgelsen
Urinrøret bedøves med lokalbedøvende creme. En lille bøjelig kikkert føres gennem urinrøret op i blæren. For at kunne se hele blæreslimhinden og urinlederindmundingen fyldes saltvand i blæren.

Efter undersøgelsen
Der er ofte hyppig vandladning og let svie de første timer efter undersøgelsen. Er der taget vævsprøve i blæren, kan der være en smule blod i urinen ved de første vandladninger. Ved udtalte gener skal man søge læge med henblik undersøgelse for blærebetændelse. Man kan tage på arbejde umiddelbart efter undersøgelsen.

Komplikationer
Blærebetændelse ses meget sjældent. Søg læge ved vedvarende hyppig vandladning eller svie.

Behandling af indvendige hæmorroider ved elastikmetoden

En indvendig hæmorroide er en frembuling i den nederste del af endetarmen af en blodåre og den slimhinde, der ligger oven på åren.

Før behandlingen
Behandlingen kræver INGEN forberedelser hjemmefra.

Behandlingen
Da der ikke er smertesans på indersiden af tarmen, foretages behandlingen uden bedøvelse. Ved elastikmetoden sættes en lille elastik hen over hæmorroiden/frembulingen. Herved stoppes blodforsyningen til hæmorroiden, som derefter ”visner” og falder af sammen med elastikken.

Efter behandlingen
Mod smerter: der kan det første halve til hele døgn føles stramning og afføringstrang, hvis det generer, kan man tage et smertestillende håndkøbspræparat, Paracetamol, Kodimagnyl eller evt. Ibuprofen. Restriktioner: der er ingen forholdsregler efter operationen, og man kan gå normalt på toilettet. Det sker en sjælden gang, at man lige efter behandlingen føler en almen utilpashed. Dette skyldes en reaktion fra nerver tilhørende det ”selvstyrende nervesystem”, som regulerer kredsløb, vejrtrækning og mange andre funktioner. Denne tilstand kan føles meget ubehagelig, men den er helt ufarlig og vil hurtigt fortage sig, eventuelt efter at man har ligget et øjeblik, drukket et glas kold vand eller fået lidt frisk luft. Man må i givet fald IKKE KØRE BIL, før man igen har det godt. Efter 8-10 dage vil den afsnørrede hæmorroide falde af og forsvinde sammen med afføringen. Dette observeres normalt ikke, men kan en sjælden gang medføre en smule blod i afføringen.

Komplikationer
Yderst sjældent kan der fra 2-10 dage efter behandlingen opstå kraftig blødning fra tarmen. Ligeledes kan der yderst sjældent optræde kraftige smerter i tarmen ledsaget af feber.

Søg læge
Ved kraftig blødning, smerter eller feber bør klinikken, vagtlægen eller skadestuen straks kontaktes.

Generel vejledning til operation i lokalbedøvelse

Før operationen
HVIS du har pacemaker, er i behandling med blodfortyndende medicin (f.eks. Marevan eller lignende) skal dette oplyses i god tid før operationen.
Undlad at smøre creme på huden. Eventuelt hår fjernes dagen før med en barbermaskine i et område omkring operationsstedet.

Operationen
Huden desinficeres med klorhexidinsprit. Lokalbedøvelsen sprøjtes ind under huden med en tynd nål. Det svier og spænder i få sekunder. Man kan ved operationen ofte mærke berøring, men ikke smerte. Såret lukkes med en tråd, der oftest skal fjernes efter 7-10 dage på klinikken eller hos din praktiserende læge.

Efter operationen
Mod smerter: lokalbedøvelsen holder i 2-6 timer. Med mindre andet er aftalt, kan der mod smerte tages almindelige håndkøbspræparater Paracetamol, Kodimagnyl, eller evt. Ibuprofen). Forbinding: forbindingen/plastret fjernes/skiftes efter aftale. Restriktioner: med mindre andet er aftalt, er der ingen restriktioner i, hvad man må. Dog må du ikke gå i svømmehallen eller lignende før trådene er fjernet.

Komplikationer
I sjældne tilfælde kommer der blodansamling, som oftest forsvinder af sig selv efter nogle dage til uger. I yderst sjældne tilfælde kommer der betændelse. I meget sjældne tilfælde bliver ar grimme eller fortykkede. I yderst sjældne tilfælde udvikles overfølsomhedsreaktion mod lokalbedøvelse, dette kræver hurtig behandling eller eventuel indlæggelse på hospital.

Søg læge
Ved større blødning, blodansamling eller tegn på betændelse (rødme, varme, hævelse, temperatur over 38,5) kontaktes klinikken eller telefon 1813.

Operation i og omkring endetarmsåbningen

Operation i eller omkring endetarmsåbningen foretages f.eks, hvis man skal fjerne større hæmorroider, løs hud efter hæmorroider (marisk), bylder eller behandle en kronisk revne i endetarmsåbningen, som ikke heler på medicinsk behandling.

Før operationen
Man kan med fordel smøre lokalbedøvende creme EMLA omkring endetarmen 1-2 timer før operationen. Man vil som regel kunne køre hjem selv efter operationen.

Operationen
Operationen udføres i lokalbedøvelse, som anlægges via et stik omkring hæmorroiderne eller i omgivelserne til endetarmsåbningen.

Efter operationen
Mod smerter: de første 2-3 dage efter nogle operationer er smertefulde, hvorfor man med fordel vil kunne blødgøre afføringen for at lette passagen igennem operationssåret (svesker, Laktulose mixtur, Magnesia). Mod smerter kan tages Paracetamol, Kodimagnyl eller Ibuprofen, med mindre andet er aftalt. Forbinding: eventuel forbinding fjernes dagen efter operationen. Operationssårene rengøres bedst ved at skylle med en håndbruser to gange daglig og efter toiletbesøg, indtil operationsområdet er smertefrit. Eventuelt kan kolde omslag anvendes både for at standse blødning og reducere smerter. Der skal ikke fjernes sting. Sygemelding: efter nogle operationer kan sygemelding være nødvendig i 3-5 dage.

Komplikationer
Blødning er meget sjældent, og infektion er yderst sjældent.

Søg læge
Ved større blødning eller tegn på betændelse skal klinikken, vagtlægen eller skadestuen straks kontaktes.

PRAKTISK

KLINIKKEN HAR AFTALE MED DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING

Gruppe 1 sikrede patienter med henvisning fra praktiserende læge behandles uden betaling.

Gruppe 2 patienter opkræves honorar. Sygesikringsbetalingen afregnes direkte med klinikken. Bemærk refusion ved medlemskab af Sygeforsikringen Danmark. Patienter uden aftale med sygesikringen opkræves honorar.

AFLYSNING

Eventuel aflysning af planlagt tid kan ske via e-mail. Sker aflysningen inden for 24 timer skal der ringes til klinikken.
e-mail: klinik@mrolff.dk

TIDSBESTILLING

Tidsbestilling foregår via telefon i følgende tidsrum:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.00 – 12:00 og 13:00 – 15.00
Fredag kl. 09.00 – 12.00
Lukket alle onsdage
Telefon: 33 93 04 44
Der er ikke mulighed for facetime og beskeder på hovednummeret

AFHENTNING AF UDRENSNINGSMATERIALE

Hvis du ønsker at få information og udleveret udrensningsmateriale ved fremmøde i klinikken, kan dette ske: Mandag-Tirsdag og Torsdag i tidsrummet 9-12 og 13-15.
Inden du kommer kan du med fordel downloade appen “PREPIT”, acceptere vilkår og taste pinkoden 4611. Herefter indtaster du dato og klokkeslet for undersøgelsen.

PRIVATLIVSPOLITIK

AKKREDITERINGSRAPPORT

KONTAKT

KLINIK FOR ENDOSKOPI OG KIRURGI
v/speciallæge Michael Rolff 
33 93 04 44
klinik@mrolff.dk

ADRESSE
Smallegade 2, 2.sal
2000 Frederiksberg
“Rialtobygningen”

TELEFONTIDER
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.00 – 12:00 og 13:00 – 15.00
Fredag kl. 09.00 – 12.00
Lukket alle onsdage

 

 

 

Michael Rolf